มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

Activity

กิจกรรมสโมสร
สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

                เพื่อส่งความสุขส่งท้ายปีให้กับบุคลากร ของ มรพส. ในงาน Monkey Party Happy of Love "สนุกสนานแบบลิง รักกันจริงตลอดปี" ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ พร้อมรับเงินปันผลของสมาชิกและแจกของรางวัลให้กับสมาชิกมากมาย
คณะกรรมการสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ชุดใหม่ รับ - ส่งมอบงาน พร้อมสานงานต่อ
                  จากการที่นายกสโมสรฯได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปีต้องกำเนินการเลือกตั้งใหม่และ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการ สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ ชุดใหม่ นำโดย น.ส.ปวริศา เกษมสุข นายกสโมสรฯ และทีมคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับ - ส่งมอบงานจากคณะกรรมการชุดเดิม เพื่อสานต่องานและพร้อมที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ให้แก่เพื่อน ต่อจากนี้ ต้องขอขอบคุณนายขันแก้ว สมบูรณ์ และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงานของสโมสร ให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน..
PernalClub © 2013 | Privacy Policy by PernalClub.psru.ac.th