มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

Download

    

    ระเบียบสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

 ระเบียบสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ปี พ.ศ.๒๕๕๘ (New)
 คลิกอ่านที่นี่ >>
 ระเบียบสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ปี พ.ศ.๒๕๕๖  
 คลิกอ่านที่นี่ >>
 ระเบียบสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ปี พ.ศ.๒๕๕๔
 คลิกอ่านที่นี่ >>

    แบบฟอร์มสวัสดิการ

 แบบฟอร์ม เพิ่ม/ลด ค่าหุ้นสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มมอบฉันทะสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 คลิกที่นี่ >>
 แบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงินสมาชิกสวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (New)
 คลิกที่นี่ >> 


PernalClub © 2013 | Privacy Policy by PernalClub.psru.ac.th