ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ขอเชิญชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

#ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ขอเชิญชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *