ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

วงเงินกู้ 2,000,000 ไม่มีดอกเบี้ยตลอดสัญญา

🥰😊🙏#เคาะแล้วค่ะวงเงินกู้ 2,000,000. #สูงสุดคนละ 20,000.- #ไม่มีดอกเบี้ยตลอดสัญญา #เริ่มยื่นเอกสาร 1-20 ส.ค. 2564 #ผ่านพิจารณาได้เงินภายใน 31 ส.ค.64 #ติดตามรายละเอียดที่เพจสโมสรนะคะ วันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 9.30 น.คณะกรรมการ สพง.ประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 8(1/2564) การพิจาราณาโครงการ “สพง.ช่วยสมาชิก ฝ่าวิกฤตโควิด-19” (Help for Friends) 🥰💕✌️   …

ข่าวประกาศ

ทั้งหมด

วงเงินกู้ 2,000,000 ไม่มีดอกเบี้ยตลอดสัญญา

🥰😊🙏#เคาะแล้วค่ะวงเงินกู้ 2,000,000. #สูงสุดคนละ 20,000.- #ไม่มีดอกเบี้ยตลอดสัญญา #เริ่มยื่นเอกสาร 1-20 ส.ค. 2564 #ผ่านพิจารณาได้เงินภายใน 31 ส.ค.64 #ติดตามรายละเอียดที่เพจสโมสรนะคะ วันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 9.30 น.คณะกรรมการ สพง.ประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 8(1/2564) การพิจาราณาโครงการ “สพง.ช่วยสมาชิก ฝ่าวิกฤตโควิด-19” (Help for Friends) 🥰💕✌️   …